VELKOMMEN

ARTIKELBUREAU


Den gode historie...

Adventum leverer alle former for kommunikation til trykte og digitale medier. Vi skriver journalistiske artikler til såvel de store mediehuse som fag- og specialmedier.


Emner og platforme

Vi har særlig erfaring med emner som økonomi, erhverv og den finansielle sektor samt om sundhed, biotek og it. Men vi har også skrevet mange artikler om kultur, rejser og livsstil.


De er bl.a. publiceret på hjemmesider, intranet, aviser, fagmedier, personaleblade og ofte i flere medier på én gang.


ERHVERVSKOMMUNIKATION


Ekstern kommunikation

Vi yder alle former for markedskommunikation - ja, lige fra produktbeskrivelser over kampagnemateriale til standard brevskabeloner.


Vi løser også oversættelsesopgaver, formidling af teknisk vanskeligt stof og skriver taler.


Intern kommunikation

Personalehåndbøger, manualer og kommunikationspolitikker er eksempler på ofte oversete - men vigtige dokumenter, vi også kan hjælpe med at få på plads.


"HVEM SIGER HVAD TIL HVEM, HVORNÅR, HVORDAN, HVOR MANGE GANGE I HVILKE MEDIER OG MED HVILKEN EFFEKT?"


Harold Lasswells berømte kommunikationsformel

GODE RELATIONER


Public Relations

Der er ofte mange succeshistorier i de fleste virksomheder. Dem er vi gode til at spotte. De bør formidles videre til en større offentlighed til gavn for såvel virksomheden som dens kerneinteressenter.


Vi har et godt netværk blandt journalister, så vi kan sikre jer øget synlighed, større produktkendskab og bedre omdømme  hos jeres foretrukne målgrupper.


Public Affairs

Denne lidt slørede betegnelse er i virkeligheden bare en eufemisme for lobbyisme. Det drejer sig om god kontakt til og påvirkning af nøglepersoner på Christiansborg, i regionerne og andre offentlige beslutningstagere med relevans for jeres forretning.


Investor Relations

Afsendere af investor relations er typisk større formueforvaltere, og deres målgruppe er velhavende mennesker, der kunne være interesserede i at investere deres penge. Vi har god erfaring med kommunikationsløsninger til denne målgruppe.


BØGER OG REDAKTION


Har I brug for hjælp til produktion af en eller flere bøger? Vi kan bistå under hele processen fra idé til salgsklart produkt.


Vi har erfaring med at skrive og redigere bøger og andre større tekster. Vi kan derfor tilbyde at producere bogen helt eller delvist, ligesom vi også gerne står for den redaktionelle funktion for en anden forfatter.


Projektledelse

Måske har I brug for en projektleder til at sikre processen og produktet godt i mål in time, in project and in budget som det hedder på godt nudansk. Det står vi også gerne for.


360 grader hele vejen rundt

Vi tilbyder gerne en samlet løsning i form af et grundigt 360 graders serviceeftersyn. Ring og hør mere herom.


RING TIL 26 35 44 65 OG FÅ ET GODT TILBUD.